Laatste alarmering:
Datum 14|12 Tijd 18:11:56 Loos Alarm//uitruk Vervalt//dank Daarvoor!!!!!!!! (inci-02) Oms Alarm Ap71640... Prio Eenheid | Blusgroep A1 Brandweer Meppel Drenthe
dinsdag 18 december 2018

MAANDAG 23|04

Pachter gezocht voor 2 agrarische percelen

De agrarische percelen liggen ten zuiden van de nieuwbouwwijk Danninge Erve Zuid in Nijeveen

MEPPEL - Gemeente Meppel gaat 2 vrijgekomen agrarische percelen in geliberaliseerde pacht uitgeven. Indien u deze percelen van de gemeente wilt pachten, kunt u zich hiervoor inschrijven. De betreffende percelen kunnen maximaal 6 keer achter elkaar en steeds voor een periode van maximaal 1 jaar worden verpacht. De uitgifte gebeurt in de vorm van geliberaliseerde pacht, zoals vermeld in artikel 7:397 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Te verpachten percelen

De agrarische percelen liggen ten zuiden van de nieuwbouwwijk Danninge Erve Zuid in Nijeveen. Op www.meppel.nl staan situatietekeningen met daarop de percelen aangegeven. De totale oppervlakte van de percelen bedraagt 4.27.39 ha. Aan de tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Inschrijvingsprocedure

Op grond van de notitie 'Uitgiftevoorwaarden geliberaliseerde pacht voor los land', vindt de uitgifte (verpachting) van de voormelde landbouwgronden plaats door middel van een inschrijvingsprocedure. U kunt uw belangstelling kenbaar maken via het inschrijvingsformulier. Alleen correcte, volledig ingevulde en tijdig ingestuurde formulieren nemen wij in behandeling. Het inschrijvingsformulier en alle andere relevante documenten over de te pachten percelen kunt u op deze pagina vinden. Aan de registratie van uw belangstelling kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente behoudt zich het recht voor om voor de definitieve toewijzing eventueel informatie in te winnen bij derden.

 

Toewijzing

In overeenstemming met de voorwaarden van de hiervoor vermelde notitie wordt de verpachting uiteindelijk gegund aan de hoogstbiedende waarbij vooraf een 'vanaf-pachtprijs' geldt. De gehanteerde 'vanaf-prijs' bedraagt in dit geval € 500,00 per ha. Alleen biedingen van € 500,- en hoger worden geaccepteerd.

 

Wanneer wordt de toewijzing bekendgemaakt?

De pachter krijgt persoonlijk bericht. Medio mei maken wij de gunning bekend. Vóór de genoemde datum wordt geen informatie verstrekt over de gunning.

 

Inschrijvingsformulier en nadere informatie

Het ingevulde inschrijvingsformulier kunt u tot uiterlijk 11 mei 2018 om 17.00 uur indienen. U kunt ook voor deze datum een e-mail met het ingevulde inschrijvingsformulier sturen aan: postbus@meppel.nl t.a.v de heer M. Koca. Heeft u geen internet, neem dan contact op met de heer M. Koca (Beleidsadviseur Grondzaken) via 14 0522 of postbus@meppel.nl.

Reacties
Er zijn nog geen reacties bij dit bericht geplaatst.
Geef reactie
Naam
E-mail
YouTube URL
Reactie