Laatste alarmering:
Datum 15|01 Tijd 04:47:33 (inci-04) Brand Bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Jan Mankeshof Meppel 039231 039265 Prio Hoog Eenheid | TS 71-11 Brandweer Meppel Drenthe
donderdag 17 januari 2019

DINSDAG 09|01

Ondertekening Convenant Buurtbemiddeling

Ook in Meppel komen net als in andere gemeenten met enige regelmaat burenruzies voor

MEPPEL - Op maandag 8 januari 2018 hebben de gemeente Meppel, woningcorporatie Woonconcept, Welzijn mensenwerk en Politie Eenheid Zuid- West Drenthe, het Convenant Buurtbemiddeling Meppel ondertekend. In dit convenant staan de afspraken die de partijen hebben gemaakt om Buurtbemiddeling Meppel tot een succes te maken.

 

Ook in Meppel komen net als in andere gemeenten met enige regelmaat burenruzies voor. Als buren er onderling niet uit komen, kloppen ze vaak aan bij de gemeente, woningcorporatie, Welzijn Mensenwerk of politie. In een burenruzie willen de betrokkenen van de instantie die ze benaderen, graag een oordeel of uitspraak over het conflict. Instanties kunnen, in vrijwel alle gevallen, alleen vanuit hun eigen expertise reageren.

 

Door de inzet van goed getrainde bemiddelaars van Buurtbemiddeling Meppel willen gemeente, woningcorporatie, Welzijn Mensenwerk en de politie eraan bijdragen dat buren gezamenlijk tot een oplossing komen om de communicatie tussen partijen (weer) op gang te brengen. Het doel is om gezamenlijke belangen naar boven te halen en de relatie te herstellen.

 

Wat is buurtbemiddeling Meppel?

Buurtbemiddeling is een voorziening 'voor en door bewoners', waarbij goed getrainde vrijwilligers bemiddelen bij ervaren overlast, ruzie of irritaties tussen buren of buurtgenoten. Het kan gaan om geluidsoverlast, pesterijen, vervuiling, gebruik van gemeenschappelijke ruimten of onenigheid over heggen. Maar ook over bomen, schuttingen en gebruik van parkeerplaatsen, huisdieren, kinderen of jongeren die overlast bezorgen.

 

Vrijwilliger worden?

Het team van bemiddelaars dat in Hoogeveen en de Wolden actief is, gaat ook in Meppel aan de slag. Ze zoeken ook nieuwe collega's die bereid zijn een training te volgen en zich in te zetten voor bemiddelingen tussen buren in Meppel. Meer informatie op vrijwilligershoogeveen.nl of bel met de mevrouw Hetty de Bruin, tel. 0610928135, buurtbemiddeling@swwh.nl.

 

Hulp nodig?

Heeft u zelf een probleem met uw buren? Neem dan contact op met mevrouw Hetty de Bruin, buurtbemiddeling@swwh.nl, of bel 0610928135.

Foto's
1/1
Reacties
Er zijn nog geen reacties bij dit bericht geplaatst.
Geef reactie
Naam
E-mail
YouTube URL
Reactie