Laatste alarmering:
Datum 19|02 Tijd 01:04:13 Inzet Vervalt: Stoom Oms Alarm Agrifirm Meppel Molenpad Meppel Prio Eenheid | Brandweer Drenthe (Onbekende code)
woensdag 21 februari 2018

MAANDAG 28|08

Meer inkomsten verlichten financiele positie Meppel

Wethouder Ten Hulscher: De belangrijkste positieve factoren zijn een financieel overschot over 2016 en de gestegen gemeentefondsuitkering, waar overigens een aantal gestegen uitgaven tegenover staat

MEPPEL - Burgemeester & wethouders stellen de gemeenteraad in de bestuursrapportage 2017 voor € 272.000 toe te voegen aan de vrij besteedbare reserve en € 20.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een Piaggio voor de reiniging.

 

Wethouder Ten Hulscher: De belangrijkste positieve factoren zijn een financieel overschot over 2016 en de gestegen gemeentefondsuitkering, waar overigens een aantal gestegen uitgaven tegenover staat. In de Perspectiefnota 2018-2021 is een sluitend meerjarenperspectief gepresenteerd voor alle jaren. We constateren nu dat de bezuinigingen op koers liggen. De schuldenlast ontwikkelt zich positief door beperkte investeringen en door verkoop van grond.

 

Reserves op niveau

In de bestuursrapportage is het resultaat van 2016 verwerkt in de reserves. De reservepositie blijft laag in verhouding tot het totale vermogen. Voor de jaarrekening 2016 is een actuele risicoanalyse gemaakt. Met € 5,7 miljoen is de hoogte van de bufferreserve is op dit moment voldoende om risico's af te dekken. Daarom wordt voorgesteld het resultaat van € 272.000 aan de vrij besteedbare reserve toe te voegen.

 

Investeren in mensen

Burgemeester & wethouders stellen voor € 20.000 beschikbaar te stellen voor een Piaggio. Een Piaggio is geschikt voor mensen, die via de Participatiewet werken en leren, en die een brommer- of trekkerrijbewijs hebben. Zo kunnen zij helpen bij het ophalen van bijplaatsingen, het rondbrengen van containers en zout strooien tegen gladheid.

 

Procedure

Met de bestuursrapportage leggen burgermeester & wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het eerste helft van 2017. De raad bespreekt de rapportage in de auditcommissie van donderdag 7 september en de raadscommissie van donderdag 14 september. Behandeling in de raad kan daarna volgen op donderdag 28 september.

Foto's
1/1
Reacties
Er zijn nog geen reacties bij dit bericht geplaatst.
Geef reactie
Naam
E-mail
YouTube URL
Reactie